بازوها

بسیاری از خانم‌ها از عدم تناسب بازوهای خود در مقایسه با دیگر قسمت‌های بدن شکایت دارند. بزرگی و چاقی بازوها در خانم‌ها بیشتر به دلیل افزایش حجم چربی در ناحیه بازوها و با شیوع کمتری به دلیل افزایش حجم عضلات بازو است. مورد اخیر تنها در افرادی که برای کوچک کردن بازو از ورزش‌های موضعی مانند دمبل زدن، استفاده کرده‌اند دیده می‌شود. شلی و افتادگی بازوها در خانم‌ها بیشتر به دلیل کاهش حجم مناسب چربی ناحیه بازوها در اثر رژیم‌های سخت غذائی و کاهش شدید وزن در مدت زمان کوتاه است. در درمان چاقی یا شلی بازوها همواره توجه به این نکته بسیار مهم است که ابتدا معیار چاقی (BMI) بیمار اندازه‌گیری شود. در صورتی که معیار چاقی بیش از ۳۰ باشد درمان‌های لازم برای زیباسازی بازوها به بعد از کاهش وزن بیمار موکول خواهد شد. در صورتی‌که معیار چاقی بیمار کمتر از ۳۰ باشد:

  اول؛ در مواردی که شلی خفیف بازو و تجمع چربی کم است، انجام رادیو فری‌کوئنسی (RF) موثر می باشد.
  دوم؛ در مواردی که تجمع چربی زیاد است اما شلی پوست خفیف تا متوسط می باشد انجام لیپولیزر با یا بدون لیپوساکن توصیه می شود.
  سوم؛ در مواردی که تجمع چربی زیاد بوده و شلی پوست شدید باشد انجام لیپولیزر همراه با براکیوپلاستی توصیه می‌شود.
 چهارم؛ در مواردی که تجمع چربی خفیف بوده و شلی پوست شدید باشد براکیوپلاستی به تنهائی توصیه می‌شود.

براکیوپلاستی به دو روش قابل انجام است:

براکیوپلاستی با برش کوچک (minimal incision)
براکیوپلاستی وسیع (extended incision)

روش براکیوپلاستی با برش کوچک در مواردی که تجمع چربی خفیف اما شلی پوست قابل توجه بوده و حداکثر آن در یک‌سوم بالائی بازو باشد نتیجه مطلوبی خواهد  داشت. به دلیل اینکه اسکار عمل جراحی در ناحیه زیربغل است پوشیدن لباس‌های آستین کوتاه محدودیتی ایجاد نمی‌کند. اما در روش براکیوپلاستی وسیع از آنجائی‌که برش سراسری در ناحیه بازو داده می‌شود در اغلب موارد اسکار عمل مطلوب نیست و تنها در مواردی که شلی شدید پوست وجود دارد، توصیه می‌شود.

 گالری تصاویر جراحی زیبائی بازوها

تصاویر جراحی زیبائی بازوها